3. Konzert

Donnerstag, 15. März 2017 | 19.30 Uhr                                   zum nächsten Konzert
Nikolaisaal Potsdam

KONZERT
Tschaikowsky für Geige

Peter Tschaikowsky                Kleine Ouvertüre
Peter Tschaikowsky                Sérénade mélancolique, op 26
Peter Tschaikowsky                Valse Scherzo, op.34/2
Peter Tschaikowsky                „Pas de deux“ aus Schwanensee

Peter Tschaikowsky                Violinkonzert D-Dur op. 35

Guy Braunstein – Violine
Leitung: Ud Joffe